Články v médiích

ZÁKLAD SYSTEMATICKÉ FIREMNÍ KOMUNIKACE

Média umí oslovit velké množství Vašich potenciálních klientů a partnerů, takže náklady na oslovení každého z nich v porovnání s jinými způsoby vycházejí zpravidla neporovnatelně výhodněji. Navíc firma či produkt prezentované v seriózních médiích například vedle nadnárodních společností výrazně získávají na důvěryhodnosti, a to zejména pokud se tak stane mimoreklamním způsobem, tedy prostřednictvím redakčních článků.

Jak toho dosáhnout?

Celkem snadno. S naší pomocí každá významnější firma může informovat o sobě nebo o svých produktech prostřednictvím redakčních příspěvků i v těch nejsledovanějších médiích, tedy způsobem, který podle průzkumů je pro veřejnost cca 5x důvěryhodnější než klasická mediální reklama. A to vše za dostupnou cenu.

Díky našim dlouhodobým zkušenostem umíme zařídit, že klientem určené informace budou prezentovány stanoveným způsobem a v souladu s jeho marketingovými záměry. Praktické zkušenosti máme rovněž se zajišťováním krizové komunikace.

Co tedy nabízíme?

1. Jednotlivé akce zaměřené na podporu firmy či produktu na trhu s kompletním servisem: návrh vhodné strategie podle provedeného rozboru aktuální situace, následně vytvoření tiskové zprávy dle faktických podkladů klienta, rozesílání tiskové zprávy, veškerá jednání se zástupci médií, podávání doplňkových informací, monitoring ohlasů v tisku atd.

2. Průběžná spolupráce zaměřená na systematickou komunikační podporu firmy, zahrnující vypracování optimální komunikační strategie, její kompletní realizace, průběžný monitoring médií a hodnocení aktuální situace dle přijaté strategie, kompletní systematický styk s médii, vytváření prezentačních textů, poskytování odborných konzultací atd.

3. Kompletní vedení krizové komunikace sestávající z analýzy aktuální situace, návrhu krizové strategie, vedení krizového štábu, vytváření tiskových zpráv, kompletní styk s médii, průběžný monitoring médií, průběžné hodnocení monitoringu, návrh operativních opatření atd.


Potřebuji další informace

Mám zájem o spolupráci