Optimalizace marketingové komunikace

SPRÁVNĚ FUNGUJÍCÍ SYSTÉM - ZÁKLAD ÚSPĚCHU...

To platí samozřejmě i v marketingové komunikaci, a to při jakémkoliv rozpočtu. Kdo opravdu chce, aby peníze investované do marketingové komunikace (inzeráty, prezentační materiály, letáky atd.) přinesly maximální užitek, musí vytvořit funkční systém komunikačního působení a při jeho návrhu vzít v úvahu specifika trhu, cílové skupiny, charakteristiku každého komunikačního prostředku, jeho potenciální synergické efekty v celém systému atd. atd. A v neposlední řadě rovněž maximálně využít všechny operativní příležitosti, které se nabízejí. Tak, aby při stanovených podmínkách a cílech všechny části komunikace působily systémově, synergicky, a tedy maximálně efektivně.

Rozdíl v efektivitě mezi systematickým a nahodilým přístupem je zpravidla mnohonásobný. Nevyhazujte tedy už peníze oknem a nechte si od zkušených odborníků posoudit stávající a vytvořit nový efektivnější systém komunikace. Potom bude záležet jenom na Vás, jestli nově navržený systém budete provozovat vlastními silami, nebo si třeba najmete externí agenturu. Většinu klientů téměř šokovalo, jak velké rezervy byly tímto způsobem odhaleny a co se stávajícím rozpočtem je možné dokázat.

Co tedy nabízíme?

1. Analýza efektivity stávající marketingové komunikace a využívaných prezentačních prostředků z hlediska stanovených podmínek a cílů (cílová skupina, postavení na trhu, charakteristika trhu a produktů atd.).

2. Optimalizaci marketingové komunikace, tedy vytvoření skutečně funkčního systému marketingové komunikace za stanovených podmínek (rozpočet, specifika trhu, postavení na trhu atd.) s maximální efektivitou investovaných prostředků. To zahrnuje sestavení základní strategie, volbu dílčích cílů a směrů komunikace, jednotlivých komunikačních prostředků, vytvoření optimálního harmonogramu, orientačního položkového rozpočtu podle tržních cen atd.

3. Návrh a kompletní zajištění komunikačních kampaní s důrazem na maximální efektivitu oslovení zadané cílové skupiny (nejlepší poměr náklady/počet oslovených osob), poutavé a přesvědčivé zpracování komunikačního sdělení, které dále zvyšuje účinnost kampaně.


Potřebuji další informace

Mám zájem o spolupráci