O nás

JSME SPECIALISTÉ NA EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI...

Co tedy nabízíme?


1. Návrh a kompletní zajištění komunikačních kampaní

- vytvořené na základě výchozích podmínek a marketingových cílů klienta, analýzy stávající situace na trhu a s využitím vhodných sociologických průzkumů i vlastních bohatých zkušenosti ze stovek již realizovaných kampaní

- naším cílem je vždy najít optimální systém vhodně se doplňujících různých prezentačních prostředků, který přinese dosažení stanoveného cíle kampaně s maximální efektivitou oslovení zadané cílové skupiny (nejlepší poměr náklady/počet oslovených osob)

2. Spolupráci v dílčích oblastech


Redakční články ve sdělovacích prostředcích

- pro veřejnost mají dle průzkumů cca 5x větší důvěryhodnost v porovnání s placenou inzercí

- základní prostředek systematického budování dobrého jména každé významnější firmy

- zajišťujeme kompletní služby (vytvoření vhodné tiskové zprávy, veškerý kontakt se sdělovacími prostředky, provedení monitoringu skutečně publikovaných příspěvků atd.)

- provádíme průběžný monitoring sdělovacích prostředků podle zadaného tématu nebo klíčových slov

Atraktivní  a srozumitelné texty

- kompletní vytvoření srozumitelných a čtivých textů, které zvolené cílové skupině spolehlivě předají určené informace podle záměrů klienta (články, blogy, www stránky, vzorové firemní dopisy atd.)

- vytvoření kreativních textů pro prezentační materiály, letáky, inzeráty, veřejná vystoupení atd.

Krizová komunikace

- návrh krizové strategie a kompletní vedení komunikace zahrnující analýzu aktuální situace, vedení krizového štábu, vytváření tiskových zpráv, zajišťování kompletního styku s médii a dalšími stranami, průběžný monitoring médií, průběžné hodnocení monitoringu, návrh operativních opatření atd.

- krizové mimosoudní vyjednávání v případě komplikovaných sporů (věřitelé, dlužníci, obchodní partneři, jiné osoby uplatňující nároky atd.); bez emocí a za použití vyzkoušených diplomatických metod tak všechny vhodné argumenty budou efektivně použity ve Váš prospěch

Poradenská činnost a optimalizace marketingové komunikace

- poradenství v různých oblastech marketingové komunikace dle aktuálních potřeb klienta

- jednou z možností je například kompletní analýza efektivity stávající marketingové komunikace klienta (optimalizace MK) a využívaných prezentačních prostředků z hlediska stanovených podmínek a cílů (cílová skupina, postavení na trhu, charakteristika trhu a produktů atd.) a následné vytvoření skutečně funkčního systému marketingové komunikace dle stanovených podmínek (rozpočet, specifika trhu, postavení na trhu atd.) s maximální efektivitou vynaložených prostředků (optimalizaci marketingové komunikace).

- trénink efektivního vystupování v médiích a sebeprezentace zahrnující rétoriku, přesvědčivou argumentaci, nonverbální komunikaci atd.

Inzerce v médiích

- dáváme vždy důraz na maximální efektivitu oslovení zadané cílové skupiny (nejlepší poměr náklady/počet oslovených osob), k tomu využíváme reprezentativní průzkumy sledovanosti sdělovacích prostředků, sociologické průzkumy i vlastní zkušenosti ze stovek realizovaných kampaní

- za kompletní návrh plánu, realizaci reklamy v médiích a náš kompletní servis platí klient nejvýše cenu dle platných ceníků reklamy jednotlivých médií bez jakýchkoliv příplatků za návrh plánu (jako kdyby vše naplánoval a zadal ve vlastní režii)

- nabízíme mimořádně výhodné ceny inzerce ve vybraných titulech

- garantujeme profesionální zpracování inzerátů, které dále zvyšuje účinnost kampaně

Prezentační materiály

- pro dosažení co nejvyšší účinnosti jejich působení vysokou pozornost věnujeme už koncepčnímu návrhu optimální struktury podle cílů komunikace, cílové skupiny, charakteristiky produktu atd.

- naše kreativní zpracování sleduje maximální atraktivitu a srozumitelnosti pro cílovou skupinu

- samozřejmou součástí je kompletní zpracování textů

- zákazníkovi můžeme dodat hotový materiál podle jeho představ se zajištěním předtiskové přípravy i tisku, navíc s garancí dodržení stanovené barevnosti a termínů

- rozsah našich služeb se stanoví vždy podle konkrétní potřeby klienta


Potřebuji další informace

Mám zájem o spolupráci